205 Yếu tố xếp hạng Google: Danh sách đầy đủ

200 yếu tố xếp hạng, danh sách đầy đủ

Có thể bạn đã biết rằng có hơn 200 yếu tố xếp hạng Google đang sử dụng để xếp hạng website của bạn trên kết quả tìm kiếm. Vậy danh sách đó gồm những gì mình sẽ liệt kê bên dưới và sẽ được cập nhật thường xuyên. Tất nhiên là có những yếu tố đã được minh chứng nhưng vẫn có yếu tố còn gây tranh cãi trong cộng đồng SEO. Continue reading