Archive

Category Archives for "Lảm nhảm"

Chuyện kiếm tiền và quản trị đồng tiền

Làm 10 đồng, thì chia 2 phần:

 1. 5 đồng: sinh hoạt phí cá nhân.
 2. 5 đồng còn lại:
  • 1 đồng: tự thưởng cho bản thân.
  • 1 đồng: báo hiếu cha mẹ.
  • 1 đồng: quỹ chữa bệnh.
  • 1 đồng: quỹ học hành.
  • 1 đồng: quỹ đầu tư

Tips: Nếu trong năm đó, bản thân không bị bệnh thì nhập vào quỹ đầu tư, tiếp tục đầu tư sinh ra tiền.

P/s: Đây là chia sẻ của anh Dương Trung Hiếu channel Youtube, mà ghi lại ở đây để không bao giờ quên, những vấn đề này đã có trong các cuốn sách Dạy con làm giàu, nghe từ thầy Lê Thẩm Dương.

2016 Year In Review

Chào các bạn, hôm nay 31 rồi như mọi năm thời điểm này thấy mọi người đua nhau viết Year In Review để xem bản thân đã làm được gì và chưa được gì. Share nhau facebook, blog cá nhân các kiểu.

Cả 9 – 10 năm nay từ khi lên Sài Gòn học tới giờ năm nào cũng nghe, cũng muốn làm 1 cái đánh giá mình để rồi có kế hoạch cho năm mới.

NHƯNG Continue reading