Chuyện kiếm tiền và quản trị đồng tiền

Làm 10 đồng, thì chia 2 phần:

 1. 5 đồng: sinh hoạt phí cá nhân.
 2. 5 đồng còn lại:
  • 1 đồng: tự thưởng cho bản thân.
  • 1 đồng: báo hiếu cha mẹ.
  • 1 đồng: quỹ chữa bệnh.
  • 1 đồng: quỹ học hành.
  • 1 đồng: quỹ đầu tư

Tips: Nếu trong năm đó, bản thân không bị bệnh thì nhập vào quỹ đầu tư, tiếp tục đầu tư sinh ra tiền.

P/s: Đây là chia sẻ của anh Dương Trung Hiếu channel Youtube, mà ghi lại ở đây để không bao giờ quên, những vấn đề này đã có trong các cuốn sách Dạy con làm giàu, nghe từ thầy Lê Thẩm Dương.

ThanhWM
 

Là một coder thích Marketing Online thích MMO thích chia sẻ thích chơi đàn :)

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: