Làm Thế Nào Hiển Thị (Tuỳ Chỉnh) Nhiều Timeframe Hơn Trên MT4

Hi ae trader, đây là bài post đầu tiên trên blog của tôi. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cách tôi làm thế nào để hiển thị nhiều khung thời gian hơn trên MT4 như H2 H8 D2 D3 D4. Ok, bài này sẽ type nhanh thôi. Đối với trường phái Price Action thì việc […]