Tool Tính Volume (LOT) Vào Lệnh Giúp Quản Lý Vốn Theo % Hoặc $

Hi ae trader, Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một tool mà hay dùng để vào lệnh theo phương pháp quản lý vốn theo % / vốn hoặc số $ thua / lệnh. Thực ra với pro trader thì có lẽ không cần thiết nhưng newbie thì việc quản lý vốn chặt chẽ vô cùng […]

Làm Thế Nào Hiển Thị (Tuỳ Chỉnh) Nhiều Timeframe Hơn Trên MT4

Hi ae trader, đây là bài post đầu tiên trên blog của tôi. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cách tôi làm thế nào để hiển thị nhiều khung thời gian hơn trên MT4 như H2 H8 D2 D3 D4. Ok, bài này sẽ type nhanh thôi. Đối với trường phái Price Action thì việc […]