About

Viết gì nhỉ?

Chẳng có gì để nói ngoài chuyện sml 🙂

Vậy

Viết để làm gì?

Để

KHÔNG CÒN HY VỌNG, SỢ HÃI VÀ THAM LAM

Chỉ thế thôi.